Jesteś tutaj: Strona główna » ZAGRANICA » Rajdy » 1979 » Inne » Czechosłowacja » Inne » 9 Barum Rallye. 31.08-1.09.1979r.

POLSKA

POLSKA

Reklama

Logowanie

Poniżej możesz wyszukać interesujące Cię zdjęcia w galerii i dodać je do koszyka.


Wyszukiwanie rozszerzone

Nie pamiętasz hasła?
Nie pamiętasz nazwy użytkownika?
Nie masz jeszcze konta? Rejestracja

Obszar pobierania

Polecane strony

 

Błażej Krupa

 

RajdowyPuchar.pl

 

AutoSport Retro

9 Barum Rallye. 31.08-1.09.1979r.

9 Barum Rallye. 31.08-1.09.1979r.

9 Barum Rallye. 31.08-1.09.1979r.

Základní informace o IX. Barum Rallye 1979

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. IX. Barum Rallye je mezinárodní automobilová soutěž, zapsaná v mezinárodním kalendáři FIA. Je pořádána podle sportovních řádů FIA, národních sportovních řádů, Pokynů pro motoristický sport 1979, podle propozic soutěže a dodatečně vydaných prováděcích ustanovení.

2. Pořadatelem soutěže je z pověření ÚR AMK Svazarmu ČSSR – ZO Svazarmu ČSR – Automotoklub Rudý říjen Otrokovice, ve spolupráci s dalšími automotokluby Svazarmu ČSR. Soutěž se pořádá ve dnech 31. 8. – 1. 9. 1979 v Gottwaldově pod patronací generálního ředitelství Českých závodů gumárenských a plastikářských, Gottwaldov.

3. Soutěže se mohou zúčastnit českoslovenští jezdci I. výkonnostní třídy s platnou licencí pro rok 1979. Účast zahraničních jezdců je podmíněna souhlasem příslušného ACN a je určena mezinárodními sportovními řády FIA. Vozidla musí být po celou dobu soutěže obsazena oběma přihlášenými jezdci. Vystřídat v průběhu soutěže některého z těchto jezdců, nebo přibrat třetí osobu do vozu znamená vyloučení.

4. Soutěž bude odvolána, nebude-li do uzávěrky přihlášeno alespoň 40 vozidel, nebo nastanou-li okolnosti, které znemožňují hodnotné uspořádání soutěže, ohrožují bezpečnost jezdců nebo sportovní úroveň soutěže.

5. Soutěž je vypsaná pro tyto skupiny a objemové třídy:

Skupina 1 – cestovní sériové vozy

1. třída do 1600 ccm

2. třída nad 1600 ccm

Skupina 2 – cestovní vozy

3. třída do 1150 ccm

4. třída do 1300 ccm

5. třída do 1600 ccm

6. třída do 2000 ccm

Skupina 3+4 – sériové vozy „GT” + vozy „GT”

7. třída do 3000 ccm

Skupina 5 – speciální produkční vozy

8. třída do 3000 ccm

6. Nebude-li na startu kterékoliv třídy alespoň pět vozidel, bude tento neúplný počet sloučen s nejbližší vyšší objemovou třídou odpovídající skupiny se všemi důsledky (hodnocení). Jezdci mají právo v případě přeřazení do jiné třídy přihlášku zrušit a bude jim vrácen vklad.

B. TRAŤ

Trať soutěže měří asi 1185 km, nebude značena a vede převážně po silnicích s bezprašným povrchem Jihomoravského a Severomoravského kraje. Na trati je 31 časových kontrol, 8 průjezdních kontrol, kontroly pravidelnosti a 27 rychlostních zkoušek o celkové délce asi 500 km. Jízdní průměry jsou pro všechny vypsané třídy a skupiny jednotné a nepřesáhnou v denní části soutěže 65 km/hod., v noční části 75 km/hod. Trať je rozdělena starty rychlostních zkoušek (RZ) a časovými kontrolami (ČK) na jednotlivé jízdní úseky. Na absolvování jednotlivých úseků mezi RZ a ČK mají jezdci předepsán jízdní čas. Předčasný příjezd do kterékoliv ČK se trestá takto: předčasný příjezd 120 bodů za každou minutu, pozdní příjezd 60 bodů za každou minutu.

Jezdci, kteří ztratí kontrolní výkaz, vynechají některou ČK, nebo přijedou z jiného směru, než je předepsáno itinerářem, budou ze soutěže vyloučeni. Stejně tak budou vyloučeni jezdci, kteří v kterékoliv ČK překročí zpoždění o více než 30 minut.

C. START SOUTĚŽE

Start soutěže bude 31. srpna 1979 v Gottwaldově od Velkého kina. Vozidla budou startovat jednotlivě v jednominutových intervalech podle startovací listiny, která bude vyvěšena od 15.00 hodin na informační tabuli ředitelství soutěže. První vozidlo bude odstartováno přesně v 16.00

D. PŘEDPISY PRO JÍZDU NA TRATI SOUTĚŽE

Soutěž se jede při normálním silničním provozu (mimo uzavřené rychlostní zkoušky) a jezdci jsou bezpodmínečně povinni dodržovat pravidla silničního provozu podle platných vyhlášek v ČSSR. Každé porušení pravidel, zejména překročení maximální dovolené rychlosti, může být potrestáno příslušníky VB. Za hrubé porušení pravidel může být posádka na základě oznámení VB ze soutěže vyloučena. Trať soutěže je popsána v itineráři a jezdci jsou povinni ji dodržovat. Za nedodržení tratě je považováno vynechání kteréhokoliv kontrolního bodu (ČK, PK, RZ) nebo příjezd do těchto kontrolních bodů z jiného směru, než je předepsáno itinerářem. Trestá se vyloučením, stejně jako ztráta kontrolního výkazu. Vyloučením se rovněž trestá nedodržení trati v RZ.

E. RYCHLOSTNÍ ZKOUŠKY (RZ)

Do trati je zařazeno 27 rychlostních zkoušek o celkové délce asi 500 km. Trať RZ je uzavřena pro normální provoz. Oba jezdci musí mít nasazeny přilby a být připoutáni bezpečnostními pásy. Vozidla jsou odstartována v tom pořadí, v jakém k oblasti RZ přijela. U RZ Velký Ořechov-Velký Ořechov je start totožný s cílem a je oproti ostatním RZ letmý. Jezdci tuto RZ projíždějí 3x za sebou a po dokončení předepsaného počtu kol pokračují dál po trati soutěže.

F. KLASIFIKACE

Celková klasifikace i klasifikace v jednotlivých vypsaných třídách bude stanovena celkovým součtem bodů, které posádka získala během soutěže. Nejlepší je posádka s nejmenším počtem bodů. V případě rovnosti bodů je lepší posádka s větším počtem lepších umístění v RZ.

9 Barum Rallye. 31.08-1.09.1979r.

9 Barum Rallye. 31.08-1.09.1979r.

9 Barum Rallye. 31.08-1.09.1979r.

9 Barum Rallye. 31.08-1.09.1979r.

9 Barum Rallye. 31.08-1.09.1979r.

9 Barum Rallye. 31.08-1.09.1979r.

9 Barum Rallye. 31.08-1.09.1979r.

9 Barum Rallye. 31.08-1.09.1979r.

9 Barum Rallye. 31.08-1.09.1979r.

9 Barum Rallye. 31.08-1.09.1979r.

9 Barum Rallye. 31.08-1.09.1979r.

9 Barum Rallye. 31.08-1.09.1979r.

9 Barum Rallye. 31.08-1.09.1979r.

9 Barum Rallye. 31.08-1.09.1979r.

9 Barum Rallye. 31.08-1.09.1979r.

9 Barum Rallye. 31.08-1.09.1979r.

9 Barum Rallye. 31.08-1.09.1979r.

9 Barum Rallye. 31.08-1.09.1979r.

9 Barum Rallye. 31.08-1.09.1979r.

9 Barum Rallye. 31.08-1.09.1979r.

9 Barum Rallye. 31.08-1.09.1979r.

9 Barum Rallye. 31.08-1.09.1979r.

Gianeli i Rorato – Porsche 911 SC.

9 Barum Rallye. 31.08-1.09.1979r.

9 Barum Rallye. 31.08-1.09.1979r.

9 Barum Rallye. 31.08-1.09.1979r.

9 Barum Rallye. 31.08-1.09.1979r.

„Lucky” i Fabrizia Pons – Fiat 131 Abarth.

9 Barum Rallye. 31.08-1.09.1979r.

9 Barum Rallye. 31.08-1.09.1979r.

9 Barum Rallye. 31.08-1.09.1979r.

9 Barum Rallye. 31.08-1.09.1979r.

Osterer i Pabst – Porsche 911 SC.

9 Barum Rallye. 31.08-1.09.1979r.

9 Barum Rallye. 31.08-1.09.1979r.

9 Barum Rallye. 31.08-1.09.1979r.

9 Barum Rallye. 31.08-1.09.1979r.

9 Barum Rallye. 31.08-1.09.1979r.

„Lucky” i Fabrizia Pons – Fiat 131 Abarth.

9 Barum Rallye. 31.08-1.09.1979r.

9 Barum Rallye. 31.08-1.09.1979r.

9 Barum Rallye. 31.08-1.09.1979r.

9 Barum Rallye. 31.08-1.09.1979r.

Leo Pavlik i Lubislav Hlavka – Renault 5 Alpine.

9 Barum Rallye. 31.08-1.09.1979r.

9 Barum Rallye. 31.08-1.09.1979r.

„Lucky” i Fabrizia Pons – Fiat 131 Abarth

9 Barum Rallye. 31.08-1.09.1979r.

9 Barum Rallye. 31.08-1.09.1979r.

Leo Pavlik i Lubislav Hlavka – Renault 5 Alpine.

9 Barum Rallye. 31.08-1.09.1979r.

9 Barum Rallye. 31.08-1.09.1979r.

9 Barum Rallye. 31.08-1.09.1979r.

9 Barum Rallye. 31.08-1.09.1979r.

9 Barum Rallye. 31.08-1.09.1979r.

9 Barum Rallye. 31.08-1.09.1979r.

9 Barum Rallye. 31.08-1.09.1979r.

9 Barum Rallye. 31.08-1.09.1979r.

9 Barum Rallye. 31.08-1.09.1979r.

Startovní listina devátého ročníku populární „Barumky” lákala diváky na zvučná jména a slibovala zajímavé souboje. Přes žlutomodrou startovní rampu přejelo celkem 121 posádek. Pro milovníky statistik uvádím zastoupení podle národností (celkem 12 zemí): ČSSR (43), NSR (32), Rakousko (17), Švédsko (8), Itálie (6), Jugoslávie (4), Belgie (3), Polsko, NDR a Maďarsko (2), Dánsko a Norsko (1). V součtu tedy 43 domácích a 78 zahraničních dvojic. Statistiky z hlediska počtu a značek závodních automobilů jsou následující: Škoda (34), Opel (18), VAZ (16), Ford (10), BMW (9), Fiat (7), Volkswagen (6), Renault (5) a po jednom kusu měly zastoupení značky Volvo, Zastava, Datsun, Wartburg, Porsche, Autobianchi, Simca, Alfa-Romeo, Lancia a Saab. Omluvenku zaslali Belgičan Vandermeersch a Polák Wozowicz.

Některé posádky si prožily horké chvilky už před startem. Dva dny před zahájením „barumky” slušovický Leo Pavlík havaroval. Odnesl to jak vůz, tak i spolujezdec. Bořivoj Motl se zranil a nemohl tak do soutěže nastoupit. Agrotým JZD Slušovice však prokázal mimořádnou organizační flexibilitu, protože už druhý den byl poškozený Renault v naprostém pořádku a na horké sedadlo spolujezdce usedl dlouholetý spolujezdec Václava Blahny Lubislav Hlávka, v tu chvíli manažer a trenér Agrotýmu.

Do role favorita byl pasován italský jezdec s pseudonymem „Lucky”, navigovaný sympatickou Fabrizií Ponsovou. Dvojice hájící barvy Scuderie Padova sedlala továrně připravovaný Fiat 131 Abarth. Třicetiletý jezdec, který pracuje jako doprovod bankovních zásilek, se o Barum rallye dozvěděl od loňských účastníků.

V úvodních rychlostních zkouškách dominoval „Lucky”, následovaný Kvaizarem a dalšími jezdci na stotřicítkách. Václav Blahna se na počátku soutěže hodně trápil s technikou. Do motoru jeho škodovky mu kolem těsnění hlavy vnikal falešný vzduch. Musel takto odjet tři vložky, protože oprava na místě by znamenala velkou časovou ztrátu. V pohodě nejel ani John Haugland. Povolil mu rozdělovač, a tak musel absolvovat část rychlostních zkoušek na tři válce. Toho využil „Lucky” a potvrdil roli favorita na vítězství. V první čtveřici rychlostních zkoušek „naděloval” svým soupeřům až 30 sekund. K překvapení všech náskok neudržoval, ale naopak jej neustále zvyšoval. Toto ďábelské tempo mělo nejprve za následek stávkující převodovku, která však neznamenala nic ve srovnání s pozdější havárii a utrženou přední nápravou. Jeden z favoritů na vítězství byl ze hry venku. Přitom „Luckymu” stačilo kontrolovat získaný náskok a mohl pomýšlet na zápis do galerie vítězů Barum Rallye.

Seznam odstoupených se postupně rozšířil o Blahnu a Bittnera, k ránu hodil ručník do ringu Attila Ferjancz, kterému na jeho Renaultu upadlo kolo. Další rozruch mezi diváky a novináři způsobil John Haugland. Nad ránem se objevil v čelé průběžného pořadí. K útoku zatroubil na šesté vložce. Na čtrnácti kilometrech dokázal přeskočit pět jezdců. Poté díky taktice a dostatečné rychlosti udržoval svou pozici a nedal soupeřům šanci.

Bitva se rozpoutala mezi domácím Pavlíkem a továrními posádkami AZNP Kvaizarem a Ing. Šedivým. Rozdíly v časech byly minutové, a tak záleželo, kdo využije úsvitu, kdy kulminuje únava posádek. Po rozbřesku se dařilo Kvaizarovi zajíždět solidní časy, ale ostré tempo se projevilo v předvodovce, která se začala ozývat. Mechanici ji okamžitě vyměnili, ale bohužel ne za správnou. Po stovce ujetých kilometrů nemohl Kvaizar zařadit druhý a čtvrtý rychlostní stupeň, což zničilo spojku a Kvaizar musel na osmnácté rychlostní zkoušce odstoupit. Lonští vítězové Ing. Šedivý s Janečkem také zrychlili, protože skalp Pavlíka byl nadosah. Pavlík totiž v osmnácté rychlostní zkoušce chyboval a udělal si výlet do pole. Po tomto klopýtnutí se ovšem dostal zpět do tempa a vše bylo jasné.

John Haugland přivezl svoji stotřicítku do cíle deváté Barum Rallye na první místě. Leo Pavlík i přes menší problémy v závěru soutěže druhé místo udržel. Úspěch slušovického Agrotýmu korunovali na čtvrtém místě Valoušek a pátý Pech. Třetí po krásném souboji s Pavlíkem dojel Ing. Šedivý. Rakušan Manfred Essig si šestým místem absolutně zajisil posun do čela celkové klasifikace Mitropa Cupu.

Do cíle dorazilo jen 44 posádek, spousta z nich s odřenými vozy a škrábanci z drobných havárií. Těch bylo vcelku dost, ale naštěstí se obešly bez vážnějších zranění. Pouze bulharská dvojice Atanasov-Drumer byla převezena do nemocnice na pozorování.

 • Leo Pavlík - druhý v absolutním pořadí:
  „Jelo se mi dobře, v jednom místě jsme „stáhli” Hauglanda jen na 26 sekund, v noci se mi ovšem v jedné zatáčce zablokovaly brzdy, vlétli jsme do příkopu a než jsme vůz vytáhli, ztratili jsme okolo pěti minut. To rozhodlo. Doslova hrozné to bylo na první rychlostní zkoušce ve Strážnici. Pro prach jsme vůbec nic neviděli, nemohl jsem dýchat a v cíli jsem byl u konce se silami. Jet s Renaultem je strašná dřina (vůz má přední náhon), nemusím se ovšem starat o náhradní díly a všude jsou se mnou mechanici ze servisu značky. A za to to rozhodně stojí...”
 • Luboš Hlávka - spolujezdec Pavlíka a trenér Agrotýmu:
  „Pro nás to byla soutěž roku, vždyť od dob Vltavy se taková konkurence v Československu nesešla. Po Motlově zranění jsem musel zpátky do vozu, rozhodně však nešlo o návrat k aktivní činnosti, i když se mi to ke konci začalo zase líbit. Nedalo se najít jiné řešení, nemohli jsme nechat náš nejlepší vůz po takové přípravě v ústraní. Vždyť „barumka” stála stovky hodin tréninku posádky a bezpočet hodin přípravy mechaniků. Jsem upřímně rád a spokojen, že to tentokrát Agrotýmu stoprocentně vyšlo.”
 • John Haugland - absolutní vítěz soutěže:
  „Jsem samozřejmě šťastný, že se mi podařilo zvítězit. Konkurence byla velmi dobrá a po organizační stránce je Barum rallye na stejné úrovni, jako Škoda rallye, která se započítává do mistrovství Evropy. Doporučil bych však vyloučit rychlostní zkoušku ve Strážnici, která nezapadá do charakteru trati a vyžaduje si jinak připravované vozy, než jaké jezdí na Barum rallye. Většina jezdců se mnou bude jistě souhlasit a já mám tento názor i přesto, že jsem letošní Strážnici vyhrál.”

Klasyfikacja generalna.

1.    John Haugland (N) / Jan Olof Bohlin (S) – Škoda 130 RS.                         17185pkt.

2.    Leo Pavlik / Lubislav Hlavka (CS) – Renault 5 Alpine.                              17567pkt.

3.    Jiři Šedivý / Jiři Janeček (CS) – Škoda 130 RS.                                          17649pkt.

4.    Pavel Valoušek / Karel Jiřiratko (CS) – Škoda 130 RS.                              17940pkt.

5.    Vaclav Pech / Oldřich Gottfried (CZ) - Škoda 130 RS.                               18037pkt.

6.    Manfred Essig / Dieter Oberortner (A) – Opel Kadett GT/E.                      18496pkt.

7.    Georg Alber / Hubert Stadler (D) – Opel Kadett GT/E.                              18603pkt.

8.    Ladislav Kreček / Jaroslav Ginsl (CS) - Škoda 130 RS.                              18715pkt.

9.    Petr Černohorský / Miloš Tyce (CS) – Škoda 130 RS.                                18794pkt.

10.  Jan Lindström / Lars Rönnlov (S) – Opel Kadett GT/E.                              18950pkt.

11.  Vladimir Michalik / Zdenek Nesrsta (CS) – Łada 1600.                              19051pkt.

12.  Hans Britth / Johansson (S) – Ford Escort RS 2000.                                    19333pkt.

13.  Cyril Pacala / Daniel Lantošik (CS) – Škoda 130 RS.                                  19402pkt.

14.  Walter Edelböck / Peter Leopold (A) – Opel Kadett GT/E.                         19696pkt.

15.  Jaroslav Žarský / Radovan Novak (CS) – Waz Żiguli 21011 MTX.            19750pkt.


Copyright © 2012-2018 KWA-KWA.pl - Rajdy i Wyścigi.
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Marek Kaczmarek
tel. 606 169 768
e-mail: kwa.kwa@op.pl